Schoorstenen.

Wanneer een schoorsteen laten vegen en een onderhoud van je ketel laten doen?

Centrale verwarming met mazout
Laat de schoorsteen jaarlijks vegen, dat is wettelijk verplicht. Laat best ook meteen je toestel nakijken.

Kachels met kolen, mazout of hout
Laat elk jaar de schoorsteen vegen omwille van de roetafzetting. Kachels die niet goed trekken vormen CO-gevaar.

Gastoestel
Ga regelmatig (bij voorkeur 2-jaarlijks) de goede werking van de schoorsteen na. Vogelnesten, stenen of bladeren in de schoorsteen kunnen de trek verminderen. Laat best ook meteen je toestel nakijken.

Zorg dat de schoorsteen goed trekt. Als de verbrandingsgassen niet weg kunnen via de schoorsteen of rookafvoer komt er CO in de kamer. Wist je dat door een slechte verluchting je toestel minder goed brandt en je toestel meer verbruikt?

Preventie van CO-vergiftiging (bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie)
CO is een gas. Het is gevaarlijk en je kan er zelfs van sterven.

Vandaar de naam: stille moordenaar in huis.

Alle gasgeisers en alle verwarmingstoestellen die werken op gas, kolen, mazout en petroleum hebben veel lucht (zuurstof) nodig om goed te branden. Als er te weinig zuurstof in de kamer aanwezig is, wordt het gevaarlijke gas CO gevormd.

Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan.

Preventietips

Zorg voor voldoende verluchting. In de kamer waar een gasgeiser- of een verwarmingstoestel zonder
rookafvoer staat, moet altijd gezorgd worden voor extra verluchting.

Schoorstenen en rookafvoerpijpen

Gebruik toestellen op een veilige manier

Gasgeisers

Ongeveer de helft van de CO-vergiftigingen wordt veroorzaakt door kleine 5-liter-gasgeisers aangesloten op een douche of een bad.

Volg deze regels:

Kachels en ketels voor centrale verwarming vragen een juiste aansluiting op een schoorsteen en een regelmatig onderhoud door een bekwaam vakman. Een kachel op een lage stand laten branden is gevaarlijk. Dit vermindert de trek in de schoorsteen. Plaats daarom nooit een te grote kachel in een kleine kamer. Want je zal het dan vlug te warm krijgen en toch de kachel op een lage stand zetten. Dat is heel gevaarlijk. Laat de zuurstofklep van een kolen- en houtkachel voldoende open. Er moet steeds genoeg zuurstof bij de vlammen kunnen. Zorg dat er via een raam of deur lucht binnen kan.

Verplaatsbare toestellen op petroleum, kerosine of gas hebben geen schoorsteen. Ze verbruiken zuurstof uit de kamer. De verbrandingsgassen komen daarna in dezelfde kamer terecht. Gebruik ze liever niet. Ze zijn echt gevaarlijk! Doe je dat toch?

Bij elektrische toestellen kan geen CO ontstaan. Deze zijn dus veiliger in gebruik, maar wel duurder qua verbruik.

Er bestaan ook gasgeisers, gaskachels en gasbranders met muurdoorvoer (ook ‘ventouse-systeem’ genoemd). Deze toestellen hebben geen schoorsteen nodig. Zij zuigen de nodige zuurstof direct van buiten aan en drijven de verbrandingsgassen rechtstreeks weer naar buiten. Het zijn zeer veilige toestellen als ze goed zijn aangesloten. Bij aankoop zijn ze wel iets duurder.