Welk onderhoud wanneer?

Wanneer welk onderhoud?

Om de hoeveel tijd moet het centraal stooktoestel onderhouden worden?

Dit wordt bepaald door de soort brandstof:

De tijd tussen twee opeenvolgende onderhoudsbeurten mag niet langer zijn dan de hierboven beschreven onderhoudsfrequentie, vermeerderd met drie maanden. Deze vermeerdering onderbreekt de oorspronkelijke onderhoudsfrequentie niet. Op het onderhouds- en verbrandingsattest kan u gemakkelijk nakijken wanneer uw installatie toe is aan een volgend onderhoud.

Bv. Het onderhoud op een stookolieketel werd uitgevoerd op 1 januari 2016. De volgende onderhoudsbeurt moet één jaar later gebeuren: 1 januari 2017. De technicus noteert deze datum op het attest. Stel dat deze termijn wordt overschreden met 2 maanden en dat het onderhoud pas wordt uitgevoerd op 28 februari 2017, dan moet op het reinigings- en verbrandingsattest als datum van ‘volgend onderhoud’ nog steeds 1 januari 2018 vermeld worden. Op die manier wordt de verplichte onderhoudsfrequentie verzekerd.